Les Rigolaux heeft in het nabije verleden een aantal grote theaterproducties op de planken gezet.

Zo werd in 2009 de succesvolle Musical “It silheve! een elfstedentocht…..” gepresenteerd in theaters van 9 Friese steden. Dit ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Friese Elfstedenvereniging.

In 2012 is de Musirette “Don Quichote de la Mancha” opgevoerd in de theaters van Heerenveen, Leeuwarden, Steenwijk en Sneek.

Deze grote producties kostten uiteraard veel geld. Naast de entreegelden van de bezoekers heeft het koor grote steun weten te verwerven van nationale en regionale fondsen en bovenal van vele sponsoren. Bedrijven uit heel Friesland en de kop van Overijssel.

Momenteel maakt het koor geen gebruik van sponsoren. Mocht het koor weer met grootse producties komen, dan kunnen we gebruik maken van het uitgebreide netwerk wat het koor in de jaren heeft opgebouwd.

Promotiewagen van Les Rigolaux